Team members » Stainless Steel & Ống thép hợp kim | 2Ống bọc PE 3PE | Phụ kiện đường ống - Công nghệ đường ống R&Nhà máy D

Tận dụng lợi thế thấp để xác định hoạt động giá trị gia tăng trên sân bóng cho thử nghiệm beta. Ghi đè khoảng cách kỹ thuật số bằng các lần nhấp bổ sung.
TÌM HIỂU THÊM

Our management

Tận dụng lợi thế thấp để xác định hoạt động giá trị gia tăng trên sân bóng cho thử nghiệm beta. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.


Kirk Mathison

Chief Engineering OfficerMichael Lee

Chief Technology OfficerJane Smith

Marketing Manager


Tìm kiếm đối tác khoa học hạng nhất?


TÌM HIỂU THÊM

Our engineers

Tận dụng lợi thế thấp để xác định hoạt động giá trị gia tăng trên sân bóng cho thử nghiệm beta. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.

Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.
Steven Jones

Transportation DepartmentMichael Lee

HVDC Systems DepartmentJane Smith

Transportation DepartmentKirk Mathison

HVDC Systems Department
Steven Jones

Transportation DepartmentKirk Mathison

HVDC Systems DepartmentMichael Lee

HVDC Systems DepartmentJane Smith

Transportation Department


ABTER THÉP

Trụ sở chính

ABTER Steel tự hào cung cấp dịch vụ 24/24 cho khách hàng.
+ 86-317-3736333

www.Lordtk.com

[email protected]


ĐỊA ĐIỂM

Chúng tôi ở khắp mọi nơi
LIÊN LẠC

Theo dõi hoạt động của chúng tôi

Ngoài đường ống của chúng tôi & kho phụ kiện, Cắt, Dịch vụ xét nghiệm và bổ sung, và các dịch vụ nêu trên, chúng tôi cũng cung cấp các mặt hàng lớn/khó tìm trong….Flanges,phụ kiện,Ống / Đường ống.